Porthus


Unik byggnad anno 1690


Det har funnits bebyggelse på gården sedan medeltiden, vilket det gamla källarvalvet i norra flygeln vittnar om. Men det är Näs porthus som är gårdens äldst bevarade byggnad.

Porthuset är troligen ritad av den välkände arkitekten Erik Dahlberg, känd för att ha testat isen vid Karl X:s tåg över Stora Bält. Bruket av porthus lär ha varit utbrett under 1600 och 1700-talet, men det finns bara två bevarade i Sverige, – det ni har framför er och ett på Misterhults herrgård i Kalmar län. 


Misterhults Herrgård

Läs mer om porthuset på Misterhults herrgård i Kalmar län.

%d